Veselīgs skats uz pasauli
Speciālisti Acu aprūpē

UNILAT® 50mkg/ml

UNILAT® glaukomas un intraokulāras hipertensijas terapijas efektivitātes un drošības klīniskais pētījums.
 
 
  • Pētījuma dizains: atklāts, paralēls, salīdzinošs, multicentrisks, 3 mēnešus ilgs pētījums.
  • Pētāmā produkta izstrādes fāze: III.
  • Pētījuma sākuma datums: 2008.gada 5.februāris
  • Pētījuma noslēguma datums: 2008.gada 24.jūlijs
  • Klīniskā pētījuma norises vieta: Slovākija, 7 privātas ambulatorās oftalmoloģijas klīnikas.
  • Vadošais pētnieks: Prof. MUDr.Peter Strmeň, CSc.(Bratislava).
 
 
Pētījuma mērķi:
•Salīdzināt ģenērisko preparātu UNILAT® ar oriģinālo preparātu XALATAN®
•Apstiprināt ģenēriskā preparāta UNILAT® terapeitiskās indikācijas, efektivitāti un drošumu
•Pierādīt ģenēriskā preparāta UNILAT® līdzvērtību oriģinālajam preparātam Xalatan®
•Pētījuma galvenie parametri: bija acs iekšējā spiediena vidējās izmaiņas kreisajā un labajā acī salīdzinot pirmo vizīti un vizīti pēc 84 ± 2 dienām
 
Pētījuma rezultāti:
•Visi 3 mēnešu atvērtajā multicentriskajā salīdzinošajā ģenēriskā preparāta UNILAT® pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina terapeitiskās indikācijas, efektivitāti un drošumu ārstējot glaukomu un intraokulāru hipertensiju
•Efektivitātes un drošuma novērtējums liecina, ka ģenēriskais preparāts UNILAT® neatpaliek no oriģinālā preparāta XALATAN® iepriekš noteiktajās atšķirību robežās ∆ (∆ =1.5 mmHg).
•∆ nosaka iepriekšējos pētījumos apstiprināto atšķirību limitu
•Starpība starp ģenērisko un oriģinālo produktu nedrīkst pārsniegt noteikto
 
Pētījuma secinājumi:
1.Attiecībā uz IOS un pamata raksturlielumiem, varējām aplūkot statistiski identiskas UNILAT® un XALATAN® pacientu grupas.
2.Pamatojoties uz ārstēto pacientu grupu statistisko analīzi, secināts, ka UNILAT® un XALATAN® statistiski identiski efektīvi pazemina IOS un atbilst ārstēšanas kritērijiem. Statistiskais salīdzinājums apstiprina abu grupu atbilstību nepārsniedzot normu robežas.
3.Pētījums neuzrādīja dzimuma vai vecuma ietekmi uz IOS pazemināšanos.
Download:  UNILAT 50mkg_LI_Pr.pdf  [381.0 kB]